در باره شرکت
منشور هنر ممتاز هستی حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است. این گروه در سال 1388 با اهدافی بزرگ و آرمان گرایانه پا به عرصه تجارت بین المللی نهاد و تا به امروز در این مسیر استوار و ثابت قدم باقی مانده است. هدف ما رسیدن به جایگاهی فراتر از مرزهای کشور عزیزمان است.

آدرس:

مازندران-ساری-بلوار امیر مازندرانی-خیابان شهیدان عبوری جنب عبوری 8

ایمیل:

amozesh.org@gmail.com

شماره تماس:

09117853078

فرم تماس