تعهدات پیمانکار

۱ – شرکت موظف است در طراحی سایت موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تایید کارفرما انجام دهد.

۲ – هرگونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات شرکت در ماده یک قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است.

۳ – شرکت متعهد می گردد ناظر فنی پروژه را آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت آشناسازد.

۴ – شرکت تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در پیوست ماده یک قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است.

۵ – مسئولیت هرگونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد، همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت گردد به عهده طرف قرارداد بوده و شرکت تعهدی نسبت به رفع آن ندارد . هزینه رفع اینگونه اشکالات طبق تعرفه های روز شرکت و با توافق طرفین در آن زمان احتساب و توسط طرف قرارداد به شرکت پرداخت می شود.

۶ – شرکت موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تائید ناظر فنی طرف قراردادبرساند.

تعهدات کارفرما

۱ – کارفرما موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر، لوگو، مطالب صفحه اصلی، چارت شرکت و….) را در هر زمانی که شرکت درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار شرکت قرار دهد(هرگونه دیرکرد در ارسال مطالب جزء روزهای کاری قرارداد شامل نمی شود).

۲ – طرف قرارداد متعهد می گردد نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ پشتیبانی در موعد مقرر اقدام لازم را بعمل آورد

۳ – طرف قرارداد متعهد است در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه کتباً به شرکت معرفی نماید.

۴ – حفظ رمزها و شناسه های ورود به بخش مدیریت سایت، بر عهده کارفرما است.

۵ – جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات بر عهده طرف قرارداد می باشد، بجز قراردادهایی که پروژه تحقیق و تولید محتوای آنها به عهده شرکت باشد.

۶ – خدمات رایگان هاست و دامنه به همراه پشتیبانی وب سایت برای کاربرانی است که درخواست عدم امضای طرح نداشته باشند .

۷ – پس از تائید قالب وب سایت توسط طرف قرارداد، هرگونه تغییر کلی و ساختاری در ظاهر وب سایت که منجر به طراحی مجدد گرافیکی سایت شود، طبق تعرفه های روز توسط شرکت تعیین شده و طرف قرارداد میبایست هزینه های مزید بر قرارداد را قبل از اعمال تغییرات پرداخت نماید.

۸ – خدمات پشتیبانی رایگان وب سایت فقط برای کاربرانی است که میزبانی وب آنها در اسپیناس هاست باشد در غیر این صورت پشتیبانی وب سایت مشمول هزینه خواهد شد.