اتصال یک دیتابیس جدید به وردپرس و استفاده از آن در سایت

#ترفند #معرفی‌ابزار #معرفی‌تابع #باتوابع‌دوست‌باشیم

اتصال یک دیتابیس جدید به وردپرس و استفاده از آن در سایت
? برخی مواقع ممکن است نیاز داشته باشیم تا یکسری اطلاعات را از یک دیتابیس دیگر دریافت کنیم .
بعنوان مثال : برخی از اطلاعات مانند اطلاعات کاربران که توسط نرم افزار و یا سایتی دیگر در یک دیتابیس ذخیره شده اند را دریافت کنیم.
به این ترتیب میتوانیم به کمک تابع wpdb که نحوه استفاده از آن را در ادامه خواهیم آموخت نیاز خود را برطرف کنیم.
❗️این مطلب کاملا اختصاصی میباشد و میتوان روش های دیگری نیز تعبیه کرد.
‼️قبل از انجام تغییران از سایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.
مراحل انجام این آموزش به شرح زیر میباشد :

1⃣ : وارد پوشه قالب سایت خود شوید و فایل functions.php را ویرایش کنید.
2⃣ : تکه کد زیر را در قسمت مشخصی از آن وارد کنید.

function wpheart_dbtwo(){
global $newdb;
$newdb = new wpdb(dbuser , dbpswd , dbname , hoatname);
}
add_action(‘init’,’wpheart_dbtwo’);

#توضیح :
یک تابع ساختیم و در آن یک دیتابیس جدید ساختیم و با قلاب init آن دیتابیس را به هسته وردپرس اضافه کردیم.
شما به جای hostname میبایست آدرس دامنه و یا آیپی سرور مورد نظر را وارد کنید ( درصورتی که دیتابیس موردنیاز شما بر روی سرور سایت خودتان است localhost را بنویسید. )

3⃣ : در این مرحله کار ما تمام شده است و به دیتابیس متصل شده ایم ، برای دریافت اطلاعات از آن دیتابیس نیز به شکل زیر عمل میکنیم .

global $newdb;
$mylists = $newdb->get_var(“SELECT table FROM $wpdb->lists”);
echo $mylists

⭕️ درصورت اتصال به سرور دیگر میبایست ایپی هر دو سرور مبدا و مقصد در فایروال سرور ها مجاز به اتصال باشد درغیر اینصورت اتصال ناموفق بوده و عملکرد سیستم دچار مشکل خواهد بود.