معرفی‌تابع

#معرفی‌تابع

نحوه فراخوانی متاباکس های انواع تکسنومی در فرانت اند
? درصورتی شما نیاز داشته باشید که یک متاباکس اضافی را به دسته بندی ها و یا سایر تکسنومی ها اضافه کنید میبایست آنرا در سمت دیداری سایت فراخوانی کنید ، به این نوع متاها ترم متا میگویند که به وسیله تابع زیر ، در هرکجا که خواستیم میتوانیم آنها را فراخوانی کنیم .
به مثال زیر دقت کنید :

get_term_meta(get_queried_object_id() , ‘id’, true);

این تابع در مقدار اول شناسه آن دسته بندی یا… را دریافت میکند و در مقدار دوم شناسه متای مورد نظر را .
?میتوان این تابع را بصورت مستقیم اکو کرد و یا برای استفاده حرفه ای تر در شروط و… آن را در یک متغیر ذخیره و سپس استفاده کرد.